Project- Druk en Trekbelasting

Een statische belasting is een mechanische belasting die een bouwwerk of constructie niet in beweging brengt.