De prefabpaal is een paal gemaakt uit prefab-beton. Deze geprefabriceerde betonnen paal is van extreme kwaliteit en wordt na fabricatie COMO gekeurd. Vervolgens wordt hij met behulp van dieselhamers of hydraulische heiblokken in de grond gedreven tot de gewenste aanzetdiepte.

TOELAATBARE BELASTINGEN:

De toelaatbare belastingen zijn in functie van de grondkarakteristieken, zowel deze boven als onder de paalpunt.

 • De toelaatbare druksterkte is functie van de schachtmeter en van de eigenschappen van de materialen
 • De treksterkte is functie van de langswapening, de diameter en de lengte van de paal
 • De buigsterkte is functie van de geplaatste wapening en van de diameter en varieert in functie van de asbelasting
 • De weerstand tegen de kopmomenten is functie van de horizontale weerstand van de grond, en van de buigsterkte van de paal, wapening e.d.

MAXIMUMHELLING TEN OVERSTAAN VAN DE VERTICALE:

Deze is functie van het materieel en van de bodemgesteldheid en toegepaste wapeningen:
in normale stand: verticaal
in schoorstand: tot 1/3

TECHNISCHE GEGEVENS:

 • belasting: tot 10 à 170 T
 • sectie: 22 – 25 – 29 – 30 – 32 – 35 – 38 – 40 – 42 – 45 – 50
 • lengte: 4,00 tot 25,00 m
 • schoorstanden: 3:1, afhankelijk van sectie, lengte en wapening

 

TOEPASSING:

 • het meest aangewezen voor terreinen met ondergrondse waterstromingen
 • op plaatsen met een zeer slappe tussenlagen in de ondergrond
 • voor toepassing in bruggenbouw, viaducten, industriële complexen, loodsen,
 • appartementsgebouwen, kaaimuren, kraanbanen…

 

TOEPASSINGUITVOERINGSWIJZE:

De heiwerken gebeuren bij middel van of een hydroblok of een dieselblok welke de prefabpalen van diepte heit.
Per sondering worden de vermoedelijke paaldieptes berekend en geraamd, welke weergegeven worden in onze rekennota.
Dit ter dimentionering van de palen qua fabricatielengte, sectie en wapening.

In de fabriek worden na plaatsing van deze wapeningen en beton, de bekistingen hoogfrequent getrild ter verdichting van het beton.
Na kwaliteitscontrole en verhardingstijd wordt de paal como gekeurd en is hij vervolgens heibaar.
Eventueel fabrieksbezoek is steeds organiseerbaar op aanvraag.

Per sondering zal voor de meest nabije paal een ‘proefhei’ kalender worden opgesteld, als referentiestuit voor de omliggende palen.
Deze referentiestuit zal dan in die werkzone worden aangehouden.
Daardoor is het mogelijk dat in bepaalde zones palen iets hoger blijven uitsteken dan geraamd.
Dit alles zal worden geacteerd in het heirapport van de betreffende palen, wat U later zal worden doorgestuurd.

De theoretische kalender (stuit) wordt berekend op basis van de Hollandse heiformule, met voorgeschreven veiligheidsfactor.
Deze stuit zal als info naast de referentiestuit worden geacteerd in het heirapport.