Een Titan anker is een trillingsarm grondverdringend injectie anker dat zowel op trek als op druk belast kan worden.
Het anker wordt aangebracht met een hydraulische machine die het anker in elke gewenste hoek kan plaatsen; horizontaal of verticaal. Tijdens het op diepte brengen wordt geïnjecteerd met een mengsel dat veel water en weinig cement bevat.

BOREN VAN TREKANKERS:

De stang

De kern van het anker is een holle centrale stang met aan de voorzijde een boorkop. Door de stang wordt onder hoge druk een mengsel van water en cement geïnjecteerd. Het anker is modulair opgebouwd, zodat afhankelijk van de omstandigheden en de krachten die opgevangen moeten worden, het meest geschikte anker kan worden samengesteld. De centrale stang is over de hele lengte voorzien van een grove schroefdraad, waardoor het anker tot de juiste lengte kan worden ingekort of verlengd.

Doordat tijdens het boorproces continu geïnjecteerd wordt, ontstaat op het anker een corrosiewerende laag van cement. Bovendien kan het thermisch verzinkt worden uitgevoerd of worden voorzien van een epoxy coating. Voor specifieke gevallen kunnen de ankers 30/11 en 40/16 in RVS worden geleverd.

De boorkop

Er zijn verschillende boorkoppen beschikbaar, variërend in uitvoering, diameter en het aantal groutopeningen. De keuze van de juiste boorkop is afhankelijk van de bodemgesteldheid. Er zijn boorkoppen voor veen, klei, zand en kiezel. Er is zelfs een speciale boorkop voor harde materialen als beton en metselwerk.

Andere componenten

Naast de stang en boorkop bestaat het ankersysteem uit koppelbussen, afstandhouders en moeren. Voor het afdragen van de krachten op de te verankeren constructie is een standaard ankerstoel beschikbaar. Indien gewenst kan deze ankerstoel volledig worden aangepast aan de specifieke situatie.

Aanbrengen van het anker

Het anker wordt aangebracht met een hydraulische machine die het anker in elke gewenste hoek kan plaatsen; horizontaal of verticaal.
De machine is voorzien van een makelaar waarin zich een boor-of slaghamer bevindt.
De ankerinstallatie bestaat uit losse componenten die worden aangedreven door dieselmotoren, waardoor de installatie selfsupporting is. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan de installatie op het land of op een ponton worden geplaatst.

Grondverdringend boren

De wijze van aanbrengen is gebaseerd op het grondverdringend boren principe waarbij tijdens het draaiproces een mengsel van water en cement wordt geïnjecteerd. Dit mengsel wordt aangemaakt in een menginstallatie met voorraadbuffer, waarna het met een elektro-hydraulische pomp onder hoge druk naar de ankermachine en in het anker wordt gepompt.

Groutlichaam

Tijdens het op diepte brengen wordt geïnjecteerd met een mengsel dat veel water en weinig cement bevat. Als het anker eenmaal op diepte is, wordt het aandeel cement groter, waardoor het groutlichaam wordt gevormd. Dit groutlichaam zorgt straks voor de uiteindelijke ankerkracht.

Micropalen

Het Titan verankerings-en funderingssysteem is niet alleen zeer geschikt als verankeringselement, maar ook als drukelement. In specifieke gevallen zijn Titan groutinjectie-micropalen de ideale oplossing, bijvoorbeeld:

  • als met klein materieel gewerkt moet worden
  • als er trillingsvrij gewerkt dient te worden
  • als palen vanaf het water aangebracht moeten worden

Trek en drukelementen

In situatie waar een combinatie van trek en druk optreedt, komt het Titan verankerings-en funderingssysteem volledig tot zijn recht.
Hierbij kan gedacht worden aan wisselende belastingen, zoals bij masten, windmolens en torenkranen, of aan situaties waarbij in de bouw-en eindfase de situatie wijzigt van trek naar druk of andersom. Die wijziging ontstaat door het eigen gewicht van het bouwwerk en de grondwaterdruk, nadat de bemaling is stopgezet en de bouwkuip is verwijderd