Een berlinerwand bestaat uit diep in de grond ingebrachte stalen I profielen op afstanden van 1 tot 2m,waartussen ofwel synchroon met het ontgraven horizontale houten of betonnen platen worden geplaatst,ofwel waartussen vòòr het ontgraven stalen beschoeiingsplaten worden ingebracht.

Procedure heien, trillen of persen stalen profielen en/of stalen beschoeiingsplaten.

Werkwijze:

– laagfrequent intrillen
– hoogfrequent intrillen (met variabel moment)
– heien
– persen
– combinatie persen/trillen

Voordelen:

– Zeer economische beschoeiing eventueel herwinbaar
– Trillingsarm of trillingvrij