Damwanden zijn aaneengesloten wanden van houten, betonnen of stalen elementen als grond en/of waterkering en eventueel in combinatie een dragende functie. Stalen en houten damwanden hebben vooral een grond- en waterkerende functie. Geprefabriceerde, voorgespannen betonnen damwandplanken hebben daarentegen meestal ook een dragende functie waar desgewenst een funderingsbalk op kan gegoten worden.

Het type en de dimensies van de damwand worden bepaald door de constructieve eisen van de bouwput, zoals sterkte, stijfheid, waterdichtheid en dergelijke.
De grondcondities stellen ook hun eisen, waarbij te denken valt aan de sterkte en de lengte van de damwand, corrosiebestendigheid, slotdichting,…

Uitvoering:

 • De damplanken worden ingedreven en/of teruggetrokken met behulp van een hoogfrequent trilblok, eventueel met variabel excentrisch moment, gemonteerd op een heistelling die in alle posities kan opgesteld worden. Eventueel kunnen ze ook geperst of geheid worden.
 • Vrijhangende hoogfrequente trilblokken met variabel moment en hydraulische heihamers zijn ook inzetbaar.
 • Bij trillingsgevoelige omgevingen kunnen wij VM-trillingsmetingen uitvoeren en kan eventueel overgegaan worden tot het hydraulisch persen van de grondkerende elementen.
 • Bij overschrijding van de nieuwste SBR-richtlijnen kan hei- en of tril- apparatuur aangepast worden.

Toepassing:

Het plaatsen van damwanden kan op diverse manieren geschieden:

 • statisch drukken en trekken: door middel van een hydraulische pers worden de grondkerende elementen ingeperst of uitgetrokken, het systeem is m.a.w. trillingsvrij. Dit systeem wordt toegepast in risicovolle locaties waar zelfs de minste trillingen te mijden zijn.
 • trillen hoogfrequent: de meest gangbare methode is m.b.v. een (hoogfrequent) trilblok, welke bovenop het te heien element wordt geklemd. Het volgende element wordt in het slot of groef van de voorgaande geplaatst en op dezelfde wijze op diepte gebracht.
 • trillen hoogfrequent met variabel (hydraulisch regelbaar) excentrisch moment: de maximale snelheid van de gronddeeltjes, afkomstig van trillingen voortgeplant door een HFV-trilblok, blijft beperkt tot die snelheid die optreedt bij licht heiwerk en normaal functioneren op hoge frequentie, m.a.w. de HFV-triller werkt als een traditionele hoogfrequente trilhamer die geen start- of stopfase zou hebben. Bij het starten en het stoppen van de hoogfrequente triller is de hoge frequentie nog  niet bereikt. Om de schade hierbij te vermijden worden de gewrichten van het  trilblok 180° t.o.v. elkaar verschoven zodat de amplitude nul wordt. Pas als het  toerental van de triller hoogfrequent geworden is , worden de gewrichten verdraaid zodat de amplitude maximaal wordt.
 • heien: damwand-elementen kunnen tevens d.m.v. heien ingebracht worden. Hierbij bestaat geen mogelijkheid tot uittrekken. Dit moet steeds met een trilblok gebeuren.

Voordelen:

 • i.f.v. de randvoorwaarden en de opgelegde eisen kan uit verschillende systemen van inbrengen gekozen worden zodat trillingen en geluidshinder steeds binnen de norm liggen
 • zeer snelle uitvoering

Toepassing:

 • bouwkuipeni
 • inpandig
 • onder viaducten
 • liftputten

Service:

De Groot Funderingstechnieken nv biedt U:

 • verhuur, verkoop en plaatsing van alle soorten damwanden
 • het leveren, plaatsen, verhuren of verkopen van stempel- en/of schoringsconstructies