De palenwand bestaat uit in de grond gevormde, elkaar snijdende schroefpalen uitgevoerd met een te recuperen mantelbuis. Palenwanden worden toegepast wanneer er een bouwput moet aangelegd worden naast een bestaande constructie.

De palen worden vanaf het maaiveld zo dicht mogelijk tegen de bestaande muur uitgevoerd. De palenwand kan ook berekend worden om de verticale belastingen van de nieuwbouw op te nemen. Afhankelijk van de dimensies en van het type van de funderingen van het aanpalende gebouw, kan een horizontale verplaatsing van de palenwand vermeden worden door het plaatsen van grondankers of een stempelconstructie.

DOEL VAN DE SECANSPALENWAND:

Het doel van de secanspalenwand is drieërlei :

1. de beschoeiing te verzekeren van de omtrek van de bouwput, de stabiliteit en de integriteit van de gronden, gebouwen en andere constructies die zich buiten de bouwput bevinden te verzekeren;
2. het vormen van een waterremmende wand.
3. een fundering te maken voor de te bouwen constructie

VOORBEREIDENDE WERKEN:

Alvorens de uitvoering aan te vatten, dient de alg. aannemer één werkplatform klaar te maken. Teneinde een regelmatige insnijding te bekomen worden de palen geboord in een boormal. Deze is van licht gewapend beton en bestaat uit twee parallelle balken met een breedte van +/- 20 cm met uitsparingen van de gewenste paaldiameters.

UITVOERING:

Het paaltype voor secanspalen zijn in de grond gevormde palen.
Zij worden uitgevoerd met een eindeloze schroef, onderaan uitgerust met een speciale betoneerkop, en over de volledige hoogte voorzien van een mantelbuis. De dubbele boortafel brengt gelijktijdig de schroef en de mantelbuis op diepte. De draairichting van de schroef en de mantelbuis is tegengesteld.
Bij het uitvoeren van de palen wordt de grond gedeeltelijk opgeboord en doorheen de voerbuis naar boven getransporteerd en uitgeworpen (de uitgegraven grond dient dagelijks door de alg. aannemer van de werf verwijderd te worden). De mantelbuis (rond de schroef) is noodzakelijk om grondontspanning en zijdelingse wegpersing tijdens het boren en betonneren te vermijden. Het betonneren dient te gebeuren doorheen de eindeloze schroef.
Tijdens het betonneren wordt de ganse boorcombinatie opgetrokken al dan niet met een draaibeweging in dezelfdfe richting als het inschroeven. De secundaire palen worden voorzien worden van een wapeningskorf of een profielwapening over de volledige lengte.

MATERIALEN:

BETON

Voor de in de grond gevormde secanspalen gelden de volgende voorschriften :

  • de sterkteklasse bedraagt c25/30, met voorkeur voor BENOR-keuring
  • de blootstellingsklasse bedraagt EE1

WAPENING

De wapening is van kwaliteit BE500 en voldoet aan de vigerende normen.

HINDERNISSEN

Bestaande funderingen worden voorafgaandelijk door de alg. aannemer verwijderd (voor zover zij hinderlijk zijn voor het uitvoeren van de palenwand. Eventuele kanalen, die het verlies van beton veroorzaken, worden door de alg. aannemer opgespoord, dichtgemaakt e/o verwijderd.

AFWERKING

Eventuele grindnesten en holten in de palenwand die zichtbaar worden bij het uitgraven van de bouwput, dienen door de alg. aannemer uitgekapt te worden tot op het goede beton en vervolgens opnieuw gebetonneerd.

De plaatsen waar zich waterinsijpelingen voordoen, kunnen gedicht worden d.m.v. injecties met aangepaste producten, die na verharding voldoende elastisch blijven om scheuren te overbruggen en tevens de waterdichtheid te waarborgen. Desgewenst kan hiervoor een offerte worden opgemaakt.

De bovenwand moet uitgevoerd worden tot op een hoogte die tenminste 0.30 m boven het afkappingspeil reikt. Dit ongezonde beton dient door de alg. aannemer manueel afgekapt te worden.
Indien men toch verkiest om met montaberthamer te slopen zijn scheuren in de primaire ongewapende palen te verwachten in de bovenste 3 m.