Project- Damwanden

Damwanden zijn aaneengesloten wanden van houten, betonnen of stalen elementen als grond en/of waterkering en eventueel in combinatie een dragende functie. Stalen en houten damwanden hebben vooral een grond- en waterkerende functie. Geprefabriceerde, voorgespannen betonnen damwandplanken hebben daarentegen meestal ook een dragende functie waar desgewenst een funderingsbalk op kan gegoten worden.