Project- Berlinerwanden

Een berlinerwand bestaat uit diep in de grond ingebrachte stalen I profielen op afstanden van 1 tot 2m,waartussen ofwel synchroon met het ontgraven horizontale houten of betonnen platen worden geplaatst,ofwel waartussen vòòr het ontgraven stalen beschoeiingsplaten worden ingebracht.